Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut - Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

2016-11-14

Omprövning av beslut om begränsning av antalet tillstånd att använda radiosändare i ett frekvensutrymme m.m. dnr 15-6916

2016-10-31

Beslut Hi3G - tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775,1–1780,1/1870,1–1875,1 MHz - 15-11708

2016-10-27

Avskrivningsbeslut - Wexnet tillsyn störning och avbrott - 14-12990

2016-10-10

Avskrivningsbeslut - SwedfoneNet portering av nummer - 16-5176

2016-10-06

Avskrivningsbeslut - Telia nummerpresentation -16-885

2016-09-21

Avskrivningsbeslut - Telia integritets incidenter - 16-6859

2016-09-21

Beslut om skyldigheter på marknaden för mobil samtalsterminering

2016-09-14

Beslut SMP nationell grossistmarknad för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare

2016-09-14

Beslut SMP grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fritv-innehåll via marknät till slutanvändare

2016-09-14