Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut angående Barablus begäran om tillsyn - 06-17113 - 27 mars 2007

2007-03-27

Underrättelse till Telia Sonera om förtydligande av migrering för bitströmstillträde - 07-3240 - 21 mars 2007

2007-03-21

Beslut om tillståndsvillkor för radiosändare i 3,5 GHz-bandet - dnr 06-13212 - 19 mars 2007

2007-03-19

Underrättelse till Tele2 om hur abonnenter underrättas om förändrade avtal - 07-585 - 14 mars 2007

2007-03-14

Beslut i tvistlösningsärende mellan TeliaSonera och Tele2 - dnr 03-16777, 03-17296 - 16 februari 2005

2007-02-16

Underrättelse till Telia Sonera om att publicera referenserbjudande om bitströmstillträde - 07-1697 - 14 februari 2007

2007-02-14

Underrättelse till Telia Sonera om bristande beställningsrutiner för produkten hel ledning - 06-16362 - 7 februari 2007

2007-02-07

Beslut om ändrade tillståndsvillkor för Telia Sonera i 26 GHz-bandet - dnr 06-14858 - 31 januari 2007

2007-01-31

Underrättelse till Telia Sonera om att sänka priset på grossistprodukter för bredband - dnr 07-573 - 19 januari 2007

2007-01-19

Underrättelse till Telia Sonera angående samtrafik för fast telefoni - dnr 07-34 - 3 januari 2007

2007-01-03