Beslut

Här hittar du PTS beslut.

Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn.

Du kan prenumerera på beslut från PTS.

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11263 - 11 oktober 2007

2007-10-11

Beslut om förbud för TopGuard Security AB att sälja viss radioutrustning - 07-11264 - 11 oktober 2007

2007-10-11

Beslut - PTS avslår TDC Songs begäran gällande samtrafik - 07-10669 - 2 oktober 2007

2007-10-02

Beslut om förbud för Malux Sweden AB att sälja viss radioutrustning - 07-10958 - 26 september 2007

2007-09-26

Beslut om att godkänna ansökan om deltagande i auktion 3,6-3,8 GHz-bandet - 07-9177 - 25 september 2007

2007-09-25

Tvistlösningsbeslut mellan B2 Bredband och Telia Sonera om byte av bandplan i telestationer - 07-6932 - 13 september 2007

2007-09-13

Underrättelse till Telia Sonera angående skyldigheter vid bitströmstillträde - 07-1697 - 22 augusti 2007

2007-08-22

Beslut till Telia Sonera om att ge Telenor tillträde till kopparnätet - 07-5543 - 20 augusti 2007

2007-08-20

Föreläggande till Tele2 angående mobil terminering - 07-9215/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15

Föreläggande till Hi3G angående mobil terminering - 07-9062/23 - 15 augusti 2007

2007-08-15