Specificerade räkningar

Från den 1 januari 2007 ska alla abonnenter kunna få sin telefonräkning specificerad enligt PTS regler om vilka uppgifter en telefonräkning ska innehålla.

Skyldigheten att ha specificerade räkningar gäller alla bolag som erbjuder telefoni till abonnenter, alltså både bolag för fast telefoni och mobiltelefoni.

Skyldigheten att ha specificerade telefonräkningar finns i lagen om elektronisk kommunikation. Bakgrunden till PTS regler om hur specificeringen ska se ut är att PTS anser att det är viktigt att telefon­räkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att abonnenterna lätt kan kontrollera sina telefonikostnader.

Bakgrundsinformation

Enligt lagen om elektronisk kommunikation har PTS möjlighet att genom föreskrifter närmare specificera vilka uppgifter en specificerad räkning ska innehålla.

PTS skickade ut förslag på föreskrift på remiss den 3 april 2006. Sista dag att svara på remissen var den 3 maj.

Inför arbetet med föreskriften bjöd PTS den 12 maj 2005 in till en hearing om specificerade telefonräkningar:

PTS genomförde också under hösten 2004 en kartläggning av specificerade telefonräkningar från anmälda operatörer i Sverige: