Nummerfrågor

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer. PTS tilldelar nummerkapacitet till operatörer/tjänsteleverantörer samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.

Här hittar du följande information.