Nummerfrågor

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer. PTS tilldelar nummerkapacitet till operatörer/tjänsteleverantörer samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.

Här hittar du följande information.

PTS har också tagit fram ett faktablad om olika nummer; vad de används till och vad de kostar. Klicka här för att läsa faktabladet.