Tillträde fasta nätet

För att slutanvändare ska ha möjlighet att ringa och ta emot samtal krävs ett abonnemang hos en operatör. Genom abonnemanget får slutanvändaren tillträde till det allmänna telefonnätet.

Beslut

PTS beslutade 2016-12-14 att marknaden för fasta telefonitjänster inte längre ska regleras. Skälet är att marknaden utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

Beslutet ersätter PTS beslut 2013-10-24.