SMP-beslut 2003-2006

Här finns en översikt över de SMP-beslut som PTS fattade 2004-2006 (första generationens smp-beslut). Datumen länkar till respektive dokument. Dokument i pdf-format öppnas i egna fönster.

Översikt över SMP-besluten 2003-2006

Marknad

Samråd med KKV

Informellt samråd

Formellt samråd

Kommissionens yttrande

Slutligt beslut

1-2

2003-11-28

2004-02-05

2004-11-17 

2004-12-15

2005-02-18
2005-02-18
2005-02-18

3-6

2003-11-28

2004-02-05

2005-05-25

2005-06-24

2005-09-15

7   

2003-11-28

2004-02-05

2004-05-10

2004-06-09

2004-07-06
2004-07-06

2003-11-28

2004-02-05

2004-05-10
2004-05-10

 

2004-07-06
2004-07-06

9    

2003-11-28

2004-02-05

2004-05-10
2004-05-10

 

2004-07-06
2004-07-06
2004-07-06
2004-07-06

10 

2003-11-28

2004-02-05

2004-05-10
2004-05-10

 

2004-07-06
2004-07-06

11 

2003-11-28

2004-02-05

2004-07-02

2004-08-11

2004-11-24
2004-11-24

12  

2003-11-28

2004-02-05

2004-07-02

2004-08-20

2004-11-24
2004-11-24

13

2004-05-03

2004-12-20

2005-06-10

2005-07-08

2005-10-06
2005-10-06

14

2004-05-03

2004-12-20

2006-02-03

 

2006-03-10

15

2003-11-28

2004-05-04

2005-06-15

 

2005-09-15

16

2004-02-05
2003-11-28

2004-02-05

2004-05-10
2004-05-10

2004-06-09

2004-07-06
2004-07-06
2004-07-06
2004-07-06

17

2006-01-30

2006-01-09

2006-09-04

2006-10-03

2006-10-17

18

2004-03-04

2005-06-22
2004-06-10

2005-05-09
2005-10-20

2005-06-08
2005-11-18

2005-06-22
2005-12-15

18

2004-03-04

2005-06-22
2004-06-10

2005-05-09
2005-10-20

2005-06-08
2005-11-18

2005-06-22
2005-12-15

18

2004-03-04

2005-06-22
2004-06-10

2005-05-09
2005-10-20

2005-06-08
2005-11-18

2005-06-22 2005-12-15

 

 • Marknaderna 1-2 - Tillträde till fasta telefonnätet för hushåll och företag
 • Marknaderna 3-6 - Telefonitjänster
 • Marknad 7 - Minimiutbudet av hyrda förbindelser
 • Marknad 8 - Samtrafik i fasta telenätet - samtalsoriginering
 • Marknad 9 - Samtrafik i fasta telenätet- samtalsterminering
 • Marknad 10 - Samtrafik i fasta telenätet - förmedling
 • Marknad 11 - LLUB
 • Marknad 12 - Bitströmstillträde
 • Marknad 13 - Terminerande avsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet
 • Marknad 14 - Trunkavsnitt av hyrda förbindelser i grossistledet
 • Marknad 15 - Tillträde till mobilnät och samtalsoriginering
 • Marknad 16 - Terminering av samtal i mobilnät
 • Marknad 17 - Internationell roaming
 • Marknad 18 - Överföring av TV via det analoga marknätet
 • Marknad 18 - Överföring av TV via det digitala marknätet
 • Marknad 18 - Överföring av radio via det analoga marknätet