Mobil samtrafik

PTS har fattat nya beslut för marknaden för mobil samtalsterminering.

Marknadens formella namn är "Samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät".

Skyldighetsbeslut

PTS beslutade 2016-09-13 om skyldigheter på marknaden för mobil samtalsterminering. Klicka här för att läsa besluten.

Besluten gäller ombedelbart och ersätter PTS beslut 2013-06-10.

Dock ska de nya priserna gälla fr.o.m. den 1 oktober 2016. De gamla priserna gäller fram till dess.

Vad är mobil samtalsterminering?

En illustration av mobil samtalsterminering:

Illustration av mobil terminering

  • Agda och Sven har abonnemang och är anslutna hos olika operatörer.
  • Agda ringer ett samtal till Sven.
  • Samtalet skickas av operatör A till operatör B:s nät där Sven är ansluten. Operatör A kan inte välja att skicka samtalet till en annan operatör. Operatör B har således monopol på att ta emot (terminera) samtal till Sven.
  • Agda betalar en avgift till sin operatör för samtalet.
  • Operatör A betalar en avgift (för terminering) till operatör B.

Vad är problemet på marknaden för mobil samtalsterminering?

Varje operatör har i dagsläget monopol på samtalsterminering till sina egna slutkunder. De kontrollerar alltså tillträdet till sina slutkunder. En konkurrerande operatör kan därmed inte välja att skicka ett samtal till någon annan operatörs nät än där den uppringde slutkunden finns. Den här monopolsituationen skapar incitament för operatörerna att ta ut ett så högt pris som möjligt av varandra när de terminerar samtal i det egna nätet. Konkurrenterna – och i slutänden konkurrenternas slutkunder – drabbas genom högre priser.

Ytterligare ett problem är att prisskillnaden mellan att terminera i fasta och i mobila nät är stor. I dag är det ungefär tio gånger dyrare att terminera i mobila nät. Detta gynnar de stora mobiloperatörerna medan det missgynnar små mobiloperatörer och fastnätsoperatörer.

Varför reglerar PTS marknaden?

PTS anser att det krävs reglering för att utveckla konkurrenssituationen på marknaden. Reglering bidrar till att spelplanen för alla operatörer blir jämn och förutsägbar.

Med PTS nya beslut för marknaden, där EU:s rekommendation på området beaktas, blir dessutom reglerna likartade mellan olika EU-länder. Det underlättar för de operatörer som har verksamhet i fler länder.

Mer information?

Kontakta Marielle Sjögren för mer information.