Texttelefoni.se

Tjänsten Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som är döva, hörselskadade eller talskadade, och som använder texttelefoner, och hörande personer som använder vanliga telefoner. 

Tjänsten är teleoperatörsoberoende vilket innebär att den går att nå från den teleoperatör användaren själv väljer att ringa med och med den valda operatörens taxa.

Tjänsten erbjuder huvudsakligen:

  • förmedling av samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoner
  • tala direkt och höra direkt vid förmedling
  • förmedling på svenska och engelska.

Samtalen förmedlas ordagrant av telefonister. Det går även att skicka bland annat sms via tjänsten. Tjänsten erbjuder också förmedling på främmande språk. 

Samtalen faktureras enligt abonnemangets villkor för det uppringda numret. 

Texttelefoni.se finns också tillgänglig via en internetportal, IP baserade text- och taltelefoner samt även via Facebook. Det är kostnadsfritt att ringa till förmedlingstjänsten och den är öppen dygnet runt.

Målgrupp

Tjänsten riktar sig till personer som är döva, hörselskadade eller talskadade, samt till alla som är i kontakt med personer i dessa målgrupper.

Kontakta kundtjänst för mer information:

www.texttelefoni.se
E-post: texttelefoni@eniro.se
Taltelefon: 020-11 84 73
Texttelefon: 026-10 84 73

Ansvarig handläggare, PTS

Anders Franzén 
Telefon: 08-678 55 00
E-post: anders.franzen@pts.se