Teletal

Teletal är en tjänst som innebär samtalsstöd när den ena parten har svårt att göra sig förstådd i tal och eller har bekymmer att ta in information under telefonsamtal. 

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, är med och ger förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Teletals tolk kan även förbereda samtalen med den som ringer. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal. 

Teletal är en kostnadsfri tjänst.

Målgrupper

Tjänsten riktar sig till personer med:

  • kognitiv funktionsnedsättning,
  • rörelsenedsättning,
  • synnedsättning,
  • tal-, röst- eller språksvårigheter

samt till alla som är i kontakt med personer som har dessa funktionsnedsättningar.


Kontakta kundtjänst för mer information:

www.teletal.se
E-post: kundtjanst@teletalservice.se
Telefon: 0240-69 54 55

Ansvarig handläggare PTS

Marlena Molak-Brindell
Telefon: 08-678 55 00 
E-post: marlena.molak-brindell@pts.se