Bildtelefoni.net

Tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt att få tolkhjälp genom teckenspråk i olika situationer. Med hjälp av tjänsten och en bildtelefon, eller en vanlig 3G-telefon, kan döva och hörselskadade kommunicera med hörande och vice versa. 

En handläggare på exempelvis en myndighet ringer upp tolken som i sin tur ringer upp den hörselskadade personen. När kontakten är etablerad förmedlar tolken samtalet mellan dem båda. Det är också möjligt att använda tjänsten för distanstolkning. Det innebär att två personer kan stå mitt emot varandra och föra ett samtal – trots att de inte talar samma språk.

Tjänsten är kostnadsfri. 

Klicka här för att se en film om Bildtelefoni.net (öppnas i nytt fönster)

Målgrupp

Teckenspråkiga personer som vill ringa förmedlade samtal eller få distanstolkning. Hörande personer som vill ringa förmedlade samtal till teckenspråkiga personer.

Kontakta kundtjänst för mer information:

www.bildtelefoni.net
E-post: kundtjanst@bildtelefoni.net
Taltelefon: 019-602 90 57
Texttelefon: 019-670 25 35

Ansvarig handläggare, PTS

Cecilia Bergh
Telefon: 08-678 55 00
E-post: cecilia.bergh@pts.se