Kommunikation med äldre och personer med funktionsnedsättning

PTS arbetar för att viktiga tjänster inom elektronisk kommunikation och post ska kunna användas av alla – oavsett funktionsförmåga. Här finns information om förmedlingstjänster som kan användas vid kommunikation när den ena parten har en funktionsnedsättning. 

Vårt samhälle bygger till stor del på kommunikation, och vi gör till exempel allt mer via telefon och internet. Den digitala tekniken innebär stora möjligheter för många men alla kan inte ta del av tjänsterna som utvecklas på grund av till exempelvis en funktionsnedsättning. 

PTS upphandlar därför ett antal tjänster som inte erbjuds på den kommersiella marknaden. 

Här har vi samlat information för myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer om tjänster som kan användas vid kontakt med personer som har en funktionsnedsättning.  

Tjänster vid kommunikation med personer med: