PTS marknadsdag

Marknadsdagen är en mötesplats för marknadsaktörer inom it och telekom. Under marknadsdagen vill PTS både informera om och diskutera aktuella ämnen. Det erbjuds också tillfällen att mingla med kollegor i branschen.