Operatörer

Här finns en lista över de operatörer som har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Alla anmälda operatörer

Alla avanmälda operatörer

Frågor/ kontakt: skicka ett mejl till anmalningsplikt@pts.se.