Regler

LagböckerPå den här delen av webbplatsen samlas alla lagar och regler inom PTS ansvarsområden.

Sverige deltar i EU:s lagstiftningsarbete tillsammans med unionens övriga medlems­länder. EU-reglerna består av direktiv och förordningar.

Svenska lagar och förordningar ligger till grund för PTS arbete. De mest centrala lagarna är postlagen och lagen om elektronisk kommunikation.

PTS kan utfärda föreskrifter och allmänna råd på postområdet och området för elektronisk kommunikation.

PTS fattar många beslut som blir bindande för operatörer på marknaden. Många beslut överklagas. PTS beslut och domstolarnas avgöranden på området bildar praxis som fyller ut det som inte är klart uttryckt i lagar, förordningar, föreskrifter etc.

Om operatörerna inte kan komma överens kan de begära tvistlösning hos PTS.

För att minska företagens administrativa kostnader deltar PTS i ett
regelförenklingsarbete.