Omplanering kommersiell analog radio

PTS har ett regeringsuppdrag ((Ku2016/00937/MF) att ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell radio. Arbetet ska ske i nära dialog med Myndigheten för press, radio och tv. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2017.

2017-06-30
Slutredovisning av regeringsuppdraget lämnad till regeringen
PTS har i dag lämnat sin rapport till regeringen. Ta del av rapporten och övriga dokument.

2017-03-08
Presentationen från dagens informationsmöte finns nu tillgänglig
Ta del av presentationen.

2016-10-28
Delredovisning av regeringsuppdraget lämnad till regeringen
Ta del av rapporten till regeringen. 

2016-08-31
Presentationen från dagens informationsmöte finns nu tillgänglig
Ta del av presentationen.

2016-07-07
Informationsmöte angående regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio

PTS och MPRT bjuder in till möte för att informera om status i arbetet med regeringsuppdrag om frekvensplanering för analog kommersiell radio och presentera inriktning för det fortsatta arbetet. Mötet hålls den 31 augusti. Läs mer om mötet.

2016-05-25
Konsultation av intresset för användning av FM-bandet för analog kommersiell ljudradio

PTS inleder en konsultation för att få in marknadsaktörers svar på ett antal frågor. Svar ska lämnas senast den 16 juni 2016. Ta del av konsultationen.