Undantag från tillståndsplikt

En del radiosändare behöver du inte ha tillstånd för att använda.

Radiospektrum är en begränsad naturresurs. Därför krävs tillstånd för att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation. PTS får dock föreskriva om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Gällande regler

De gällande föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt är PTSFS 2015:4, senast ändrade genom PTSFS 2017:1.

Till exempel behöver du inte ha tillstånd för trådlösa barnvaktssystem, jaktradio eller larm för de i föreskrifterna angivna frekvenserna.

PTS verkar för fler undantag

Tillståndsplikten innebär inte bara att ansökan om tillstånd behöver skickas till PTS utan också att tillståndsavgifter ska betalas. Därför är undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare viktig, inte bara för konsumenterna och konkurrens på marknaden, utan också för innovation och tillväxt.

När risken för skadlig störning är liten och det inte finns andra hinder strävar PTS efter att radioanvändningar undantas från tillståndsplikt och att onödiga begränsningar i bestämmelser om undantag från tillståndsplikt tas bort.

Nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Förslaget till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare gick ut på remiss 2016-11-21 (länken leder till remissen).

Tidigare års remisser av undantagsföreskrifter

Föreskrifter på engelska
Förslagen till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare skickas på remiss till EU-kommissionen och översätts där till engelska. Det senaste förslaget till föreskrifter och tillhörande konsekvensutredning som översatts av EU-kommissionen finns här: Länk till översättningen.

Information för dig som ska resa utomlands med ditt fartyg/båt eller flygplan

Om du ska resa utomlands och har undantagen radioutrustning ombord bör du kontrollera vad som gäller i det land du ska besöka. För mer information se:

Länk till Båtradio

Länk till flygradio

Frågor?

Om du har frågor om PTS arbete med undantagsföreskrifterna kan du kontakta projektgruppen för ändrade undantagsföreskrifter på PTS spektrumavdelning via pts@pts.se eller 08-678 55 00.