PTS publicerar inte frågeställarens identitet. Den som vill hålla sin identitet hemlig kan anlita ett ombud för att ställa frågor. Hemliga eller affärskänsliga uppgifter bör inte inkluderas i frågor till PTS.

Frågor och svar om tilldelningen i 700 MHz-bandet

2016-20-28: Är det möjligt att få tillgång till det exakta formatet på den eller de rapportfil(er) som en budgivare får i samband med varje budrunda?

Ja, en beskrivning av formatet samt två exempel finns här. Filerna innehåller endast exempel på budgivning som skulle kunna uppstå i en auktion. Syftet med filerna är att uppvisa i vilket format data kan laddas ned från auktionssystemet. Inga slutsatser kan dras av innehållet i filerna om hur PTS auktion i 700 MHz-bandet kan komma att utvecklas.

2016-10-21: Är det en utskrift av e-registreringsbeviset från Bolagsverket PTS avser när vi skriver bevis om behörig firmatecknare?

För ett vanligt svenskt aktiebolag är det en utskrift av e-registreringsbeviset från Bolagsverket som ska ges in. Detta bevis ska vara gällande och får inte vara äldre än sex (6) månader. Se avsnitt 4.2.2 i den allmänna inbjudan.

2016-10-20: Suppose a bidder is assigned SHB for e.g. FDD1. Can the same bidder bid at the clock-round price on FDD1 in the subsequent round (i.e. increase own SHB)?

A bidder who has been assigned SHB for e.g. FDD1 can not bid at the clock-round price on FDD1 in the subsequent round.

2016-10-20: What happens if a bidder fails to submit a bid in the first round?

A bidder that fails to submit a bid in the first round loses all of its eligibility (since waivers can not be used in the first round), and therefore this bidder will not be able to bid in the auction at any later stage

2016-10-20: Consider round r where Bidder X outbids Bidder Y on e.g. FDD1. Bidder Y does not submit a new bid in round r+1 (and loses eligibility). If Bidder X in round r+1 withdraws the SHB on FDD1 and submits a new bid on e.g. FDD4, will the “old” bid on FDD1 of Bidder Y be reactivated (i.e. become the SHB)?

No, Bidder Y’s bid will not be reactivated

2016-10-19: Vad händer om en budgivare inte lägger något bud i första budrundan?

Om en budgivare inte lägger något bud i första budrundan minskar budgivarens budrätten till noll och budgivaren har inte längre möjlighet att buda i auktionen. (Det är inte möjligt att passa i första budrundan.)

2016-09-29: Krävs det ett separat dokument i ansökan till att delta i auktionen för åtagandet att samarbeta och avhjälpa tv-störningar?

Den underskrivna ansökningsblanketten i dess helhet ska ges in till PTS, dvs. med det avsnitt som avser åtagandet att avhjälpa tv-störningar. Något ytterligare dokument behöver inte ges in, vad avser det åtagandet.

2016-08-29: Vad händer med de delar av bandet som inte är föremål för den pågående tilldelningen?

Det är i dagsläget inte känt vad som kommer hända med de delar av 700 MHz-bandet som inte är föremål för den nu pågående tilldelningen i 700 MHz-bandet.

2016-08-25: Regeringskansliet har den 28 juli beslutat att tillsätta en utredning som ska föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för bland annat polisen, försvaret och räddningstjänsten. Hur påverkar det PTS plan att auktionera ut 60 MHz i 700-bandet den 1 december?

PTS välkomnar regeringskansliets beslut att tillsätta utredningen. Skydds- och säkerhetsmyndigheterna behöver moderna och kostnadseffektiva lösningar för sin bredbandskommunikation. Det finns flera alternativa sätt att lösa detta, och frågor kring verksamhetsbehov, kostnader och finansiering behöver utredas innan samhället väljer en lösning. Oavsett vilken lösning som Sverige väljer för att tillgodose skydds-och säkerhetsmyndigheternas behov så kommer det att kunna realiseras i harmoniserade frekvensband. Auktionen i 700-bandet förhindrar inte detta.

Regeringen har beslutat att frigöra 700 MHz-bandet med en tydlig hänvisning till att frekvenserna ska bidra till att uppnå de it-politiska målen. PTS inledde den 1 juli tilldelningen av tillstånd om 60 MHz i 700 MHz-bandet genom att bjuda in till ansökan om att delta i auktionen. PTS avvaktar också med tilldelning av 26 MHz i 700 MHz-bandet. På så sätt finns dessa frekvenser kvar för en eventuell användning av skydds- och säkerhetsmyndigheterna.

Auktionen är planerad att starta den 1 december 2016 och intresserade ska ansöka om att få delta senast den 1 november 2016. PTS arbete med tilldelningen fortskrider enligt plan. PTS följer naturligtvis utredningens arbete noga och bistår i arbetet med den.

2016-05-17: Vilken auktionskonsult använder PTS i 700 MHz-tilldelningen?

PTS använder DotEcon

2016-05-17: När ska betalningen för 700 MHz-tillstånden ske?

Enligt den allmänna inbjudan ska faktura för auktionslikvid betalas inom 30 dagar, auktionen beräknas ta ca 2-10 arbetsdagar och föreslås starta den 1 december 2016. Så senaste betalningsdatum bör inte kunna bli under 2016.