26 GHz-bandet

Telia Sonera vann tillstånd i bandet efter en skönhetstävling 2002.

Nationella tillstånd 26 GHz

Tillstånd 1

Telia Sonera AB

Beslut 2005-05-17