Ansökan tillstånd 3,7 GHz


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,7GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spektrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 december 2022 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.


2014-12-11
PTS upphävar begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,7 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 december 2022.

Läs beslutet


Otilldelade eller återlämnade tillstånd efter auktion
2012-09-06 uppdaterad 2013-03-18

Frekvenser, MHz

Geografiskt område
(Nationellt, län eller kommun)

Ursprunglig auktion

Status

3600-3620/
3700-3720


Sävsjö kommun

3,7 GHz

Under utredning

3660-3680/3680-3700

Bollnäs kommun

3,7 GHz

Under utredning

 


Tillstånd tilldelade genom för enklat förfarande
2011-03-09

Efter två auktioner fanns fortfarande icke tilldelade tillstånd som PTS har tilldelat genom ett förenklat tilldelningsförfarande. Nu har alla dessa tillstånd tilldelats.

Förteckning över tillståndshavare (pdf, nytt fönster)  

______________________________________________________

Ytterligare 21 tillstånd såldes i andra auktionsomgången
2009-11-13

Resultatet av den andra auktionsomgången blev att S.B. Broadband köpte 20 kommunala tillstånd och Telia Sonera köpte ett tillstånd. Tillstånden omfattar främst kommuner i mälardalsregionen. Det sammanlagda värdet av de sålda tillstånden i andra auktionsomgången är 3 001 kronor. 

Totalt har det i auktionen sålts 118 tillstånd till ett värde av 4 322 097 kronor.

Det blir ingen tredje auktionsomgång.

Resultatet i auktionen (båda auktionsomgångarna)
Kartbild över läget i hela 3,7 GHz-bandet (inkl. tidigare tilldelningar)
Pressmeddelande
Tilldelningsbeslut S.B. Broadband
Tilldelningsbeslut Telia Sonera

______________________________________________________

Auktionsomgång 2 – sista dag att lämna bud är 12 november 2009
2009-11-09

PTS genomför nu en andra auktionsomgång inom ramen för samma auktionsförfarande. Endast fastställda budgivare från den första auktionsomgången får delta och dessa behöver inte inkomma med ny ansökan eller ny deposition.

Budgivare ska fylla i och underteckna anmälan och budformulär (daterat 2009-11-09).

Anmälan och budformulär ska ha inkommit till PTS senast torsdag 12 november 2009. Bud som inkommit för sent beaktas inte.

Anmälan och budformulär (daterat 2009-11-09)

______________________________________________________

Ytterligare auktion i bandet inom kort
2009-11-06

PTS kommer att genomföra ytterligare en auktion inom ramen för detta auktionsförfarande inom kort. Eftersom auktionen tillät kombinatoriska bud har det i auktionen inträffat att tillstånd som någon lade bud på ändå inte tilldelades denne (och heller ingen annan). Budgivarna får därför ytterligare en chans att lägga bud på alla otilldelade tillstånd. Endast godkända budgivare från den första auktionen får delta och de behöver inte inkomma med ny ansökan eller ny deposition.

PTS kommer snarast att informera berörda budgivare, och på webbplatsen (på denna sida), om datum för när dessa bud ska vara inlämnade.

______________________________________________________

Auktionen avslutad – totalt värde ca 4,3 miljoner kronor
2009-11-06

Auktionen har avslutats. Sex budgivare har vunnit tillstånd till ett värde av ca 4,3 miljoner kronor (auktionslikviden inom parentes):

Celestine Hill Communications AB, 56 kommunala tillstånd (42 094 kr)
S.B. Broadband, 10 kommunala tillstånd (5 000 kr)
Svenska rymdaktiebolaget, 2 kommunala tillstånd (5 000 kr)
TDC Sverige AB, 2 nationella tillstånd (4 107 000 kr)
TeliaSonera Mobile Networks AB, 25 kommunala tillstånd (150 000 kr)
Vindeln Bostäder Aktiebolag, 2 kommunala tillstånd (10 002 kr)

Resultatet i auktionen
Kartbild över läget i hela 3,7 GHz-bandet (inkl. tidigare tilldelningar)
Pressmeddelande

Samtliga beslut: 

______________________________________________________

PTS bekräftar att auktion genomförs
2009-10-27

En eller flera ansökningar har inkommit till auktionen och PTS bekräftar härmed att auktionen kommer att genomföras. Budöppning sker den 5 november.

______________________________________________________

Uppdaterad ansökan och budformulär - använd den nya versionen
2009-10-16

PTS har uppdaterat dokumentet "Ansökan och budformulär" och uppmanar intresserade att använda detta istället. Det uppdaterade dokumentet är daterat 2009-10-16. 

PTS publicerar också frågor och svar om auktionen till stöd för den som avser att ansöka om att vara med i auktionen. Ta också del av allmän inbjudan, se länk från den 16 september. 

Ansökan och budformulär - uppdaterad 2009-10-16 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Frågor och svar om auktionen (pdf, öppnas i nytt fönster)

______________________________________________________

PTS bjuder in intresserade att ansöka till auktionen
2009-09-16

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 3,7 GHz-bandet som kommer att hållas den 5 november 2009. Ansökan och deposition ska ha inkommit till PTS senast den 26 oktober 2009. PTS uppmanar alla intresserade att noggrant ta del av begränsningsbeslutet och allmän inbjudan.

Begränsningsbeslut
Allmän inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)
Ansökan och budformulär (pdf, öppnas i nytt fönster)
Karta över otilldelade tillstånd (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer i nyheten

______________________________________________________

Inkommet remissvar och PTS kommentarer till det
2009-08-26

Läs remissvar från TeliaSonera 
Läs PTS kommentarer till remissvaret (pdf, öppnas i nytt fönster)

______________________________________________________

Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan samt publicering av vägledning om tillståndsvillkor
2009-06-10

PTS publicerar förslag till begränsningsbeslut och allmän inbjudan. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 17 augusti 2009.

PTS publicerar också en ny vägledning om de tekniska tillståndsvillkoren i 3,7 GHz-bandet, ”Tillståndsvillkor och möjligheter till koordinering för tillståndshavare i frekvensbandet 3,6-3,8 GHz”. Den är en hjälp för befintliga tillståndshavare men innehåller också relevant information för de intressenter som överväger att delta i höstens auktion i bandet.

Läs remisserna
Läs vägledning för nya och befintliga tillståndshavare i 3,7 GHz-bandet

______________________________________________________

Presentation från informationsmötet den 12 maj
2009-05-12

Läs presentationen

______________________________________________________

Informationsmöte 12 maj

2009-04-24
PTS inbjuder till informationsmöte om tilldelningen tisdagen den 12 maj. Sista anmälningsdag är den 8 maj.

Läs inbjudan

______________________________________________________

Bakgrund

2007 genomfördes en auktion i 3,7 GHz-bandet. Det var 1160 lokala tillstånd som bjöds ut, fyra tillstånd i var och en av landets 290 kommuner. 402 tillstånd såldes. Det frekvensutrymme som de 758 osålda tillstånden omfattar återstår. Därutöver finns sedan tidigare reserverat frekvensutrymme i bandet.

Läs mer om tilldelningen 2007

______________________________________________________

Information och frågor

Denna webbplats kommer att uppdateras fortlöpande. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att skriva till 3700MHz@pts.se.

Om du vill prenumerera på nyheter från PTS gå till prenumerationssidan.