Ansökan tillstånd 3,6-3,8 GHz

PTS har tilldelat tillstånd i 3,6-3,8 GHz-bandet i en auktion hösten 2007.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


Auktionen avslutad – totalt värde 4 434 000

2007-11-19
Auktionen har nu avslutats. 44 aktörer har köpt tillstånd till ett värde av 4 434 000 kronor. Vilka aktörer som vann vilka tillstånd ser du i listan nedan.


Dag 5 av auktionen

2007-11-16
Den femte dagen av auktionen är avslutad och totalt 25 budrundor har genomförts. Summan av alla gällande högsta bud är efter femte dagen 4 433 000 kronor. Auktionen återupptas måndagen den 19 november kl 9.00.


Dag 4 av auktionen

2007-11-15
Den fjärde dagen är avslutad och totalt 18 budrundor har genomförts. Summan av alla gällande högsta bud är efter fjärde dagen 4 344 000 kronor. Auktionen återupptas fredagen den 16 november kl 9.00.


Dag 3 av auktionen

2007-11-14
Den tredje dagen är avslutad och totalt 11 budrundor har genomförts. Summan av alla gällande högsta bud är efter tredje dagen 4 207 000 kronor. Auktionen återupptas torsdagen den 15 november kl. 9.00.


Dag 2 av auktionen

2007-11-13
Den andra dagen är avslutad och totalt sju budrundor har genomförts. Summan av alla gällande högsta bud är efter andra dagen 3 380 000 kronor. Auktionen återupptas onsdag den 14 november kl. 9.00.


Dag 1 av auktionen

2007-11-12
Den första dagen av auktionen är avslutad. Två budrundor har genomförts. Summan av alla gällande högsta bud är efter första dagen 2 829 000 kronor. Auktionen återupptas tisdag den 13 november kl. 9.00.


I dag startar auktionen – följ den på Internet

2007-11-12
Efter varje budrunda publiceras en rapport med anonymiserad information. Rapporten visar, för respektive tillstånd: gällande högsta bud (i kronor), antal nya bud och antal bindande bud. Auktionens första budrunda var två timmar lång, men tiden för budrundorna kommer att minska successivt.

Till webbplatsen med rapporten (webbplatsen finns inte längre)
Information om hur man tolkar rapporten


Alla godkända sökande ska inkomma med närståendeintyg senast 12 oktober

2007-09-28
Alla godkända sökande måste nu inkomma med ett intyg om närstående till PTS senast den 12 oktober. Närstående får delta i auktionen, men får inte lägga bud i samma kommun. Anmälan sker på en blankett. Nedan finns lista över samtliga godkända sökande inkl. organisationsnummer. Mer information om närstående finns i kapitel 5 i Allmän inbjudan.

Blankett för närståendeintyg 
Godkända sökande 
Läs mer om närstående (webbplatsen finns inte längre)


50 sökande godkända

2007-09-28
PTS har beslutat att godkänna 50 sökande, se beslutet nedan. Två sökande har avvisats på grund av att depositionen understigit minimibeloppet (10.000 kr) för deposition (Fastbit AB och Skara Energi AB), en för att ingen deposition betalats in (Affärsverken i Karlskrona AB) samt en för att ansökan inkommit för sent (Markaryds kommun).

Beslutet


Lista över inkomna ansökningar

2007-09-17
När ansökningstiden gick ut för deltagande i auktionen hade PTS mottagit ansökningar från 53 sökande. Observera att ansökningarna ännu inte är granskade och godkända.

Lista över sökande före granskning


Ansökningstiden har gått ut - ansökningar granskas

2007-09-11
Den 10 september gick ansökningstiden för deltagande i auktionen ut. Nu följer en granskning av alla ansökningar för att se om de är fullständiga. Den 20 september [nytt datum: 24 september] är det planerat att beslut ska fattas om vilka ansökningar som ska godkännas. Ett beslut skickas sedan till alla sökande. Senast den 1 oktober publiceras namnen på alla godkända sökande på denna sida.


Vid problem med inbetalning av deposition - gör så här

2007-08-31
Om ni har problem att betala in deposition på bankkontonummer 99603403064383 (Nordea), gör så här i stället: Betala in deposition på plusgiro 306438-3, ange organisationsnummer (samma som använts i ansökan) som meddelande till betalningsmottagaren.


PTS bjuder in intresserade att anmäla sig till auktionen

2007-06-28
PTS publicerar i dag Allmän inbjudan till auktionen i 3,6-3,8 GHz-bandet som är planerad till i november. Sista anmälningsdag är den 10 september. Samma dag ska också depositionen vara betald.
Läs Allmän inbjudan (öppnas i nytt fönster)
Webbaserad auktionsguide – till stöd och hjälp för intresserade (webbplatsen finns inte längre)


Presentation från informationsmöte

2007-06-18
PTS höll den 18 juni ett informationsmöte om auktionen i 3,6-3,8 GHz-bandet.
Ta del av presentationen


Föreskrifter beslutade

2007-05-11
Den 26 april beslutade PTS styrelse om föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet. Föreskrifterna gäller från den 15 maj 2007.
PTSF-2007:3
Sammanställning av remissvar


Informationsmöte 18 juni 2007

2007-05-10
PTS bjuder in till informationsmöte inför höstens auktion.
Ta del av inbjudan


Frågor och svar om tilldelningen i 3,6-3,8 GHz-bandet

2007-04-19
PTS publicerar i dag Frågor & svar om tilldelningen. De är grupperade under olika rubriker. Frågor & svar uppdateras löpande allt eftersom nya frågor kommer in till PTS. Läs Frågor och svar.


Nytt faktablad om trådlöst bredband

2007-04-19
PTS publicerar i dag ett nytt faktablad om trådlöst bredband.
Faktablad Trådlöst bredband (öppnas i nytt fönster)


Ny preliminär tidplan

2007-03-09
PTS ska ta fram en föreskrift för tilldelningen. PTS styrelse beräknas kunna fatta beslut om denna i april. Allmän inbjudan till auktionen publiceras i juni och sista dag för anmälan är planerad till i slutet av augusti. Eftersom svarstiden delvis infaller under semesterperioden har svarstiden förlängts med drygt en månad jämfört med tidigare tidplan.

Auktionen planeras att hållas under oktober eller november 2007.


Ny upphandling efter dom i länsrätten

2007-03-02
PTS avbröt den 1 mars upphandlingen av auktionskonsulttjänst efter en dom i länsrätten. En ny upphandling kommer i stället att genomföras snarast där länsrättens synpunkter beaktas. Auktionen, som tidigare var planerad till slutet av augusti 2007, kommer därför att försenas. PTS ambition är dock att hålla auktionen så snart som möjligt.


Förslag till föreskrifter och inbjudan

2007-02-14
Hur auktionen ska gå till ska regleras i föreskrifter från PTS. Förslag till föreskrifter och inbjudan har varit på remiss.


Fler ansökningar än tillgängliga tillstånd leder till auktion

2007-01-23 
PTS bjöd i juni 2006 in till ansökan om kommunbaserade tillstånd. När ansökningstiden gick ut i augusti 2006 var antalet ansökningar fler än antalet tillgängliga tillstånd i samtliga kommuner. Därför kunde inga tillstånd delas ut direkt. PTS policy är att när det råder konkurrens om tillstånd är auktion den metod som ska användas i första hand.

En auktion kräver förberedelser och auktionen för tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet planeras därför till slutet av augusti 2007.


Information om auktionsformen och tillstånden

Den aktuella auktionstypen kallas SMRA – Simultaneous Multi Round Auction – och den genomförs i slutna budrundor över Internet.

Frekvensutrymmet ger möjlighet till fyra tillstånd per kommun, två FDD-tillstånd som omfattar 2x20 MHz och två TDD-tillstånd som omfattar 40 MHz. Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala och är inte förenade med några utbyggnadskrav. Tillståndstiden ska vara 15 år. En budgivare kommer maximalt att kunna köpa ett tillstånd i varje kommun.


Offentliga organ har möjlighet att delta i auktioner

PTS vill på förekommen anledning meddela att lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) inte förhindrar upphandlande enheter (till exempel kommuner och landsting) att delta i auktioner. Att delta i en auktion för tillstånd att använda radiosändare och att betala tillståndsavgift (auktionslikvid) för ett sådant tillstånd är inte att betrakta som köp eller hyra av en vara eller tjänst.


Information och frågor

Mer information kommer att publiceras löpande på PTS webbplats. Se www.pts.se/bwa-auktion för information om denna specifika tilldelning. BWA-nyheter kommer att läggas upp som nyheter under rubriken ”Spektrum” på webbplatsen, eller som pressmeddelanden. Det finns möjlighet att via webbplatsen starta en prenumeration på nyheter och pressmeddelanden från PTS.

Vid frågor om tillstånden i 3,6-3,8 GHz-bandet, använd gärna e-postadressen bwa@pts.se, eller kontakta projektledaren Joakim Persson på telefon 08-678 55 17.

Mer bakgrundsinformation

Ordförklaring

BWA (Broadband Wireless Access) är ett samlingsnamn för tekniker för fast och mobilt trådlöst bredband.

FDD (Frequency Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till respektive från basstationen sker i separata frekvenskanaler.

TDD (Time Division Duplex) är en teknik där kommunikationen till och från basstationen sker inom samma frekvenskanal men i olika tidsluckor.