1900-1905 MHz

Frekvensutrymmet 1900-1920 MHz kallas ofta för det lägre oparade 2 GHz-bandet. 1900-1905 MHz är otilldelat i Sverige idag. 1905-1920 MHz är tilldelade de operatörer som har tillstånd i 2,1 GHz-bandet Internationella studier pågår avseende den framtida användningen av hela frekvensutrymmet 1900-1920.


 

iBand AS vann tillståndet

2008-03-18
Vid budöppningen den 18 mars rangordnades budet från iBand AS högst. Budet var på 60 100 kronor. Förutom budet ska iBand också betala en handläggningsavgift på 130 000 kronor.

Icke vinnande bud: Celestine Hill Communications AB, 25 250 kronor.

Ta del av beslutet


Två ansökningar till auktionen

2008-03-12
Två företag har ansökt om att få delta i auktionen: iBand AS och Celestine Hill Communications AB. Budöppning sker den 18 mars. Buden kommer då att rangordnas. Tilldelning av tillståndet sker efter det att PTS har kontrollerat att bankgarantin för den budgivare som har rangordnats högst uppfyller de föreskrivna kraven. Därefter publiceras vem som vunnit tillståndet.


PTS bjuder in intresserade att ansöka till auktionen

2008-01-17
PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 1900-1905 MHz-bandet som är planerad till den 18 mars 2008. Sista ansökningsdag är den 10 mars 2008. Då ska ansökan, bud och bankgaranti ha inkommit till PTS. PTS uppmanar alla intresserade att noggrant ta del av allmän inbjudan och föreskrifterna.


Föreskrifter beslutade av PTS styrelse

2007-12-19
PTS styrelse fattade den 11 december beslut om föreskrifter för auktionen i 1900-1905 MHz-bandet. I början av 2008 planerar PTS att publicera en allmän inbjudan till auktionen.
Föreskrifter


Sammanställning av remissvar

2007-12-19
PTS publicerar en sammanställning av de remissvar som inkom tidigare i höst och PTS kommentarer till dessa.
Sammanställning av remissvar med PTS kommentarer


Inkomna remissvar

2007-10-30
Inkomna remissvar


Förslag till föreskrifter på remiss

2007-09-14
Hur auktionen ska gå till ska regleras i föreskrifter från PTS. Förslag till föreskrifter skickas idag på remiss. Förslag till den allmänna inbjudan publiceras samtidigt. I samband med remissen efterfrågar PTS även särskilt kommentarer på de tekniska tillståndsvillkoren som finns som bilaga i förslaget till den allmänna inbjudan. Svaren ska ha inkommit till PTS senast den 22 oktober.


Svar på intresseundersökning och konsultation

2007-05-11 
Sammanställning av intresseundersökningen
Publicerade konsultationssvar


PTS undersöker intresset för och konsulterar marknaden om användning av frekvenserna

2007-04-02
PTS undersöker marknadens intresse för frekvensbanden 1900-1905 och 2500-2690 MHz och efterfrågar samtidigt i en konsultation synpunkter på förslagen till tillståndens utformning. Sista svarsdag 2 maj 2007.
Intresseundersökning och konsultation


Information på PTS webbplats

Mer information kommer att publiceras löpande på PTS webbplats. Nyheter kommer att läggas upp som nyheter under rubriken Spektrum på webbplatsen, eller som pressmeddelanden. Det finns möjlighet att via webbplatsen starta en prenumeration på nyheter och pressmeddelanden.


Frågor

Vid frågor om tillstånden i frekvensbandet 1900-1905, använd gärna 1900-1905mhz@pts.se