Ansökan 70/80 GHz-banden (75 GHz)

PTS har öppnat upp av 70/80 GHz-banden (71–73 och 81–83 GHz) för tilldelning av enskilda tillstånd för fast radio (radiolänk). Se information om radiolänk.


Ingen tilldelning genom auktion i 70/80 GHz-bandet
2013-12-12

PTS har efter att ha konsulterat marknadsaktörerna valt att inte gå vidare med tilldelning av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden genom auktion. Skälet till att PTS valt att inte gå vidare med en auktionsprocess är att de marknadsaktörer som svarat på remisserna entydigt och endast efterfrågar enskilda tillstånd och inte blocktillstånd i banden. Delar av frekvensutrymmet 70/80 GHz kommer att öppnas för tillståndsgivning i form av enskilda tillstånd under 2014.

Till remissen

PTS önskar ytterligare synpunkter från marknaden
2013-10-04

PTS önskar ytterligare synpunkter på förslag på förenklat auktionsförfarande, PTS antaganden kring intressenternas kapacitetsbehov, beskrivning av hur PTS avser att tilldela enskilda tillstånd samt PTS resonemang i remiss-sammanställning. Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 14 november 2013.

Tilldelning av 70/80 GHz-banden kan ske tidigast 2014.

Läs remissen
Läs nyhet


 

Remissammanställning
2013-10-04

PTS har idag publicerat en remissammanställning, dvs. PTS kommentarer till de remissvar som inkom före sommaren.

Läs remissammanställningen


 

Skrivelse inkommen med anledning av remissen
2013-06-10

PTS kommer nu att analysera vad som inkommit och återkommer med fortsatt tidplan till hösten.

Läs Hi3G, Tele2, Telenor och TeliaSoneras skrivelse

 


 

Inkommet remissvar
2013-06-04

Läs Aviats svar


Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan
2013-04-11

Svar ska ha inkommit till PTS senast 14 maj 2013.

Läs remissen

Läs nyheten

 


 

Informationsmöte 27 mars 2013
2013-03-27

Ta del av presentationen (pdf)

 


 

Läs inlägg i PTS-bloggen om behovet av spektrum
2013-03-20

Spektrum i 70/80 GHz viktigt för snabbt mobilt bredband


Inbjudan till informationsmöte om tilldelningen av 70/80 GHz-banden
2013-03-05

PTS bjuder in till informationsmöte den 27 mars 2013 för att presentera tilldelningen av 70/80 GHz-banden.
Ta del av inbjudan


Inkomna synpunkter på konsultationen
2012-04-20

I samband med informationsmötet den 15 mars 2012 ställdes ett antal frågor om användning och tilldelningsförfarande i 75 GHz-bandet. Följande svar har inkommit:

PTS sammanställning av svaren

 


 

 Presentation från informationsmötet den 15 mars 2012
2012-03-19

Synpunkter och svar på de specifika frågorna i presentationen skickas till Christian.Bygren@pts.se senast den 30 mars.

Presentationen


PTS bjuder in till informationsmöte den 15 mars 2012
2012-02-23

Ta del av inbjudan


PTS återupptar tilldelning av 75 GHz-bandet
2012-02-23

PTS återupptar nu tilldelningsprocessen för 75 GHz-bandet.


Inkomna synpunkter på konsultationen publicerade
2011-03-11
Synpunkter på tilldelningsförfarandet, tillsammans med en sammanfattning, har idag publicerats på remissidan.

Länk till remissidan


Konsultation
2010-09-08

PTS vill ha synpunkter på vilket tilldelningsförfarande som är lämpligast för 75 GHz-bandet. Svaren ska ha inkommit senast 4 oktober 2010.

Läs konsultationen