450 MHz-bandet

Användning av 450 MHz-bandet bidrar till god yttäckning. Nuvarande digitala system i frekvensutrymmet 452,5–457,5/462,5–467,5 MHz erbjuder mobil telefoni och mobilt bredband.

Frekvensbandet är aktuellt för ny tilldelning under 2018.


2017-09-13

Beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan är publicerat

Ta del av dokumenten här.

PTS bemötande av remissvar på beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan är publicerat

Ta del av bemötandet här.

2017-05-04

Remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan

Sista svarsdag är den 26 maj 2017.
Ta del av remissen här.

2017-04-27

PTS bemötande av konsultationssvar publicerade

Läs dem här.

2017-03-31

Inkomna konsultationssvar publicerade

Fyra konsultationssvar inkom till PTS. Läs dem här.

2017-03-24

Felaktig uppgift om spektrummask i konsultationsdokumentet

I konsultationsdokumentet, kap 3 punkt 3 står det:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.3.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

Tabellnumret som ges är fel – det ska stå:

Effekten från basstationssändare/repeater ska hållas inom den spektrummask som ges i tabell 6.6.3.2.1-3, i 3GPP TS 36.104V12.7.0 (2015-03) Release 12.

2017-03-06

Konsultation av PTS förslag avseende tilldelningen

Svar ska ha inkommit senast den 27 mars.

Ta del av konsultationen

Ta del av presentationen från informationsmötet den 6 mars.

2017-03-06

Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet-komplettering
Länkadresserna i tidigare inbjudan har uppdaterats.
Se den uppdaterade inbjudan här

Klicka här eller på bilden för att se direktsändningen kl 13.00.

 

2017-02-10
Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet
PTS bjuder in till ett informationsmöte måndagen den 6:e mars 2017 kl. 13:00 – 14:00
Se inbjudan här


2016-11-15
Konsultationssvar efter informationsmöte 10 oktober 2016
Ett svar inkom under konsultationen, från Net1 som i allt väsentligt delar PTS syn på användning och tilldelning i 450 MHz-bandet.

2016-10-10
PTS planerar att tilldela 2 x 5 MHz i 450 MHz-bandet.
PTS genomförde ett informationsmöte den 10 oktober 2016. Intressenter har möjlighet att senast den 30 oktober 2016 komma in med skriftliga synpunkter till e-post 450mhzbandet@pts.se.

2016-10-03
Uppdaterad förstudierapport publicerad
Efter remiss av uppdaterad förstudierapport för 450 MHz-bandet kvarstår PTS bedömning att frekvensutrymme i 450 MHz-bandet bäst tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande. Även bedömningen att ett lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet kvarstår.
Ta del av rapporten

2016-09-30
Remiss av uppdaterad förstudierapport avslutad
Ett remissvar inkom, från Tele2 som inte hade något att erinra mot rapporten.

2016-09-15
Informationsmöte om planerad tilldelning i 450 MHz-bandet
PTS bjuder in till ett informationsmöte måndagen den 10:e oktober 2016 kl. 10:00 – 11:00
Se inbjudan här

2016-09-14
Remiss av uppdaterad förstudierapport
Ta del av remissen.

2016-04-29
Koordineringsavtal med Finland
Ta del av avtalet

2016-04-26
Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)
Inför det att PTS i närtid inleder processen med att tilldela frekvensutrymme i 450 MHz-bandet ges intressenter möjlighet att komma in med ev. kompletterande information avseende den framtida användningen i bandet.
Ta del av konsultationen

2016-03-16
Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet
Synpunkter ska lämnas senast 30 mars 2016.
Ta del av remissen 

2015-06-08
Beslut om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet

PTS har efter remissen av nya teknikneutrala tillståndsvillkor i 450 MHz-bandet beslutat om de förändringar som Net1 ansökt om.
Ta del av beslutet

2015-05-04
Samråd om nya tekniska villkor i 450 MHz-bandet
Ta del av samrådet 

2014-07-11
PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz
Ta del av rapporten

2014-06-03
Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz
Ta del av remissen

2013-12-05
Synpunkter efter konsultationsmötet 18 november 2013
Ta del av de synpunkter som kommit till PTS

2013-11-18
Presentation från konsultationsmötet
Ta del av presentationen från konsultationsmötet 18 november 2013.

2013-10-21
PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet
Ta del av inbjudan

2013-10-21
Public consultation 450-470 MHz band
Read the invitation in English