10,5 GHz

Tillståndshavare i bandet.

Kontakta PTS om du är intresserad av tillstånd eller tillståndshavare i 10,5 GHz-bandet.


Förlängda tillstånd
2012-05-30
Besluten i Gotlands och Hallands län har förlängts tom mars 2023.
Ta del av besluten


Otilldelade eller återlämnade tillstånd efter auktion
2012-09-06

Frekvenser, MHz

Geografiskt område
(Nationellt, län eller kommun)

Ursprunglig auktion

10266-10294/
10614-10644

Samtliga län utom
Gotlands och
Hallands län

10,5 GHz

 


 

Auktionen har avslutats
2011-12-09

Vinnare i auktionen är Hi3G Access AB som har vunnit två tillstånd av tre. Hi3G ska betala 4 000 100 kronor i auktionslikvid.

PTS kommer nu att analysera hur det återstående tillståndet ska hanteras.

Läs nyheten


En godkänd budgivare i auktionen
2011-12-05

PTS bekräftar härmed att auktionen i 10,5 GHz-bandet kommer att genomföras. Godkänd budgivare är Hi3G Access AB. Budöppning sker fredag den 9 december. Därefter tilldelar PTS tillståndet och publicerar resultatet.


PTS bjuder in till auktion
2011-10-28

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktion i 10,5 GHz-bandet. Sista ansökningsdag är 29 november 2011. Auktionen är planerad till den 9 december 2011.


Remissammanställning
2011-08-29

PTS har idag publicerat en remissammanställning.

Läs remissammanställningen här


Inkomna remissvar
2011-06-09

Läs remissvaren

PTS avser att publicera kommentarer på remissvaren efter sommaren.


Remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan
2011-04-27

Svar ska ha inkommit till PTS senast 25 maj 2011.

Läs remissen

Läs nyheten 


Svar på konsultationen
2010-11-04

Läs svaren


Konsultation
2010-10-08

PTS har påbörjat en analys av den framtida användningen av 10,5 GHz-bandet och efterfrågar nu marknadsaktörernas synpunkter på några frågor.

Läs konsultationen 


Bakgrund

Under hösten 2010 genomförde PTS en konsultation om användning av 10,5 GHz bandet.

PTS har för avsikt att tilldela blocktillstånd i 10,5 GHz-bandet, frekvensområdet är 10210–10294/10560–10644 MHz, 2x84 MHz, inriktningen är att tilldela tre block om 2*28 MHz. Tillstånden kommer att vara teknik- och tjänsteneutrala men möjliggöra en användning för radiolänk i enlighet med vad flera intressenter svarade på konsultationen.

Tilldelningen kommer att ske genom en auktion. En remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan beräknas kunna publiceras efter 800 MHz-auktionen som inleds 28 februari.

Tilldelningen är ett steg i att fullfölja PTS inriktningsplan för tilldelning av spektrum, som publicerades i september 2010.

Utöver blocktillstånd i 10,5 GHz bandet för radiolänk har PTS genom ett nytt försvarsbeslut frigjort ytterligare frekvensutrymme i de befintliga radiolänkbanden 13 och 15 GHz, vilka tidigare användes för militär radioanvändning. De frekvenser som nu kan användas för tilldelning av enskilda tillstånd för radiolänk är följande:

I 13 GHz-bandet utökas det med 28 MHz (12835–12863/13101–13129 MHz) som är tillgängliga i Stockholm, Skåne och den del av Västra Götalands län som tidigare utgjorde Göteborgs och Bohus län. Fler områden för fast radio väntas bli tillgängliga under 2011 och 2012. I 15 GHz-bandet utökas frekvensområdet med 84 MHz (14613–14697/15033–15117 MHz) över hela landet.

PTS strävar efter att det ska finnas såväl blocktillstånd som enskilda tillstånd för radiolänk i olika delar av frekvensspektrum då både höga frekvenser för korta förbindelser och lägre frekvenser för längre förbindelser behövs.  Detta möjliggör då för operatörerna att själva avgöra vilken form av tillstånd som de önskar använda. Såväl 10,5 GHz, 13 GHz och 15 GHz banden kan användas för medellånga förbindelser för radiolänk.