Enisa

Enisa är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå. Enisa står för European Union Agnecy for Network and Information Security.

Myndigheten arbetar för EU och dess medlemsstater. Enisa startade sin operativa verksamhet på Kreta, Grekland, i september 2005.

I Sverige har PTS ett huvudansvar för Enisa-samordning och informationsspridning. Detta sker genom en så kallad "National Liasion Officer". På PTS är det Peter Wallström (peter.wallstrom@pts.se).

Därtill är alla EU-länderna representerade i Enisas styrelse. Från Sverige sitter till exempel en tjänsteman från Näringsdepartementet i styrelsen. Vidare finns representanter från universitetsvärlden, industrin, samt konsumentorganisationer både i Enisas "Permanent Stakeholders Group", som ger förslag till arbetsprogram, samt i styrelsen.

Information om Enisa:s arbete

För att läsa ENISA:s analyser, rekommendationer, rapporter, pressmeddelanden och annan information, gå till Enisas webbplats och följ instruktionerna där.