Integritetsforum

Integritetsforum är ett tillfälle för PTS och marknadens aktörer att träffas för diskussion om frågor som rör integritet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls ett par gånger per år, och varje möte tar upp ett aktuellt ämne inom området. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida.

Frågor om Integritetsforum besvaras av Camilla Östlund, mailto:camilla.ostlund@pts.se 


Nästa forum 27 april 2018 

Integritetsforum 9 november 2017

Integritetsforum 27 april 2017

Integritetsforum 17 november 2016

Integritetsforum 14 april 2016

Tidigare möten.