Driftsäkerhetsforum

Driftsäkerhetsforum är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls två gånger per år. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

Frågor om driftsäkerhetsforum besvaras av Marie Wahlin Tideklev, mailto:marie.wahlintideklev@pts.se.


Nästa forum 4 maj 2018


Driftsäkerhetsforum 2017-11-23


Driftsäkerhetsforum 2017-05-03


Driftsäkerhetsforum 2016-11-23


Driftsäkerhetsforum 2016-04-06


Tidigare möten.