Om PTS Innovationsdag

PTS Innovationsdag är en årlig inspirations- och nätverksdag med fokus på innovation för alla. Syftet är att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med eller utan funktionsnedsättning.

PTS Innovationsdag arrangeras varje år av Post- och telestyrelsen och består av en halvdag med intressanta talare och prisutdelning för de som vunnit i PTS senaste innovationstävlingar. Arrangemanget samlar innovatörer och representanter från företag, intresseorganisationer och myndigheter som vill få mer kunskap, skaffa kontakter och stärka relationer.


För mer information kontakta
Charlotte Aleman, kommunikationsavdelningen, telefon: 073-644 56 93, e-post: charlotte.aleman@pts.se