Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Dagens samhälle bygger på att människor kan använda informations- och kommunikationsteknik. Dock erbjuder marknaden inte lösningar, produkter och tjänster som är tillgängliga för alla ännu.

PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post. Det gör vi bland annat genom att:

  • komplettera och utveckla kommunikationstjänster som tillgodoser ett behov som marknaden ännu inte kan tillgodose
  • samverka med olika samhällsviktiga aktörer för att öka kunskap och engagemang samt erbjuda verktyg och vägledning
  • delta i sammanhang som har fokus på digitalisering och samhällsfrågor för att sprida information och lära oss mer om hur vi kan bidra till ökad tillgång till digitaliseringens möjligheter för alla
  • stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar, bland annat genom vår årliga innovationstävling

 

Mer information

e-post: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 00

Kommunikationsansvarig för PTS arbete med digital delaktighet:
Charlotte Aleman, charlotte.aleman@pts.se, tel 08-644 56 93

If you want information in English, please contact:
e-mail: innovation@pts.se
telephone: +46 8 678 55 00


Communications Manager for the PTS work with digital inclusion and accessability
e-mail: charlotte.aleman@pts.se
telephone: +46 8 678 56 93

 

 

På väg mot användbar IKT

PTS har tillsammans med 21 andra myndigheter haft regeringens uppdrag att genomföra funktionshinderspolitiken 2011-2016. PTS har arbetat för att uppnå fem delmål inom ramen för området it-politiken i den funktionshinderspolitiska strategin. Uppdraget innefattade årliga rapporteringar och avslutningsvis en slutrapportering 2016.

Här finns PTS slutrapport i sin helhet.

PTS har även innan strategin haft ett uttalat ansvar för att tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har av elektroniska kommunikations-tjänster, särskilda posttjänster och grundläggande betaltjänster. PTS ansvar för funktionshindersfrågor är större än det ansvar som följts av strategin.