Upphandlingar

PTS upphandlar enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

Aktuella upphandlingar

Direktupphandling avseende support, underhåll samt utveckling av PTS system Fasit.

PTS genomför härmed en direktupphandling avseende support, underhåll samt utveckling av PTS system Fasit. Denna förfrågan görs som en direktupphandling då det totala värdet av avtalet beräknas understiga direktupphandlingsgränsen.

PTS har den 3 september justerat sina krav något. Se samtliga krav i detta dokument.

Lista med PTS övriga aktuella upphandlingar (via Visma Opic)

Annonsering

Vid öppet, selektivt och förhandlat förfarande annonseras upphandlingarna via Visma Opic, EUT (Europeiska Unionens Tidning) och i databasen TED (Tenders Electronic Daily). Vid förenklat förfarande annonseras upphandlingarna normalt endast via Visma Opic.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag samt eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser publiceras fortlöpande (se länk ovan under Aktuella upphandlingar). Eftersom PTS inte känner till vilka som tar del av det publicerade materialet, kan vi inte förmedla information på annat sätt än genom en ny publicering. Presumtiva anbudsgivare ansvarar därför själva för att hålla sig uppdaterade genom att kontrollera sidan.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut för PTS upphandlingar sänds med post eller e-post till anbudsgivarna i upphandlingen ifråga.