Tjänsten ”Fejjan för alla” stängs den 29 december 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) har drivit tjänsten ”Fejjan för alla” sedan februari 2014. Det är en tjänst som gör det möjligt för personer med dövblindhet och synnedsättning att använda Facebook.

Facebook minskar nu rättigheterna för många applikationer att koppla till och hämta information från Facebook, däribland ”Fejjan för alla”. På grund av detta kommer tjänsten ”Fejjan för alla” att stängas den 29 december 2015.

Vad händer efter nedstängningen?

 PTS har sedan en tid tillbaka en dialog med Facebook. Syftet är att tillsammans se hur Facebook skulle kunna bli mer tillgängligt, till exempel för personer med dövblindhet och synnedsättning.

I nuläget har följande information tagits fram för att underlätta användandet av Facebook för exempelvis tidigare användare av ”Fejjan för alla”:

- Mobilversionen av Facebook har en utformning och struktur som är lättare att använda än webbversionen av Facebook för personer med vissa funktionsnedsättningar. Ladda antingen ned applikationen till en mobil eller surfplatta, eller gå in på webbplatsen: m.facebook.com via webbläsaren i en dator, surfplatta eller smart telefon.

- Det finns mycket information om tillgänglighetsanpassning av Facebook via Facebooks hjälpcenter som nås via: https://www.facebook.com/help/141636465971794/

- PTS och Facebook arbetar med en guide med tips och information om hur det går att göra Facebook mer tillgängligt och anpassat för olika behov. När den här guiden är klar kommer den bland annat att finnas på www.pts.se/fejjanforalla

För mer information
info@pts.se, eller telefon 08-678 55 00 .
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

 

Om tjänsten Fejjan för alla

PTS såg behov av en tjänst som kopplar mot Facebook men är anpassad för personer med dövblindhet och synnedsättning. Till exempel fungerade inte det vanliga Facebook-gränssnittet tillsammans med hjälpmedel som skärmläsarprogram, punktskriftdisplay och förstoringsprogram.

”Fejjan för alla” erbjuder möjlighet att använda några av de vanligaste och viktigaste Facebook-funktionerna som exempelvis skriva status, skriva meddelanden till vänner, gå med i grupper och svara på events. Användare av ”Fejjan för alla” kan alltså ha kontakt med alla övriga Facebook-användare tack vare tjänsten.

Utveckligen skedde i nära samarbete med Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och personer med dövblindhet har medverkat under hela utvecklingsprocessen och kontinuerligt testat tjänsten och funktioner. Tjänsten ”Fejjan för alla” lades på en egen webbplats, www.fejjanforalla.se, och lanserades i februari 2014.