Internetsäkerhetsinformationen flyttar till MSB

Informationen om internetsäkerhet till konsumenter och småföretag flyttar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 29 januari 2015.

PTS kommer därför att lämna över all information till MSB. Detta är en naturlig följd av att Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic, nuvarande CERT-SE) flyttade från PTS till MSB. Internetsäkerhetsinformationen tas bort från PTS webbplats den 30 januari.