PTS INNOVATIONSTÄVLING - Arbetsmarknad för alla

Tävlingen är öppen för ansökan! Sista ansökningsdatum är 2017-06-15 kl 23:59.

Post- och telestyrelsen och Arbetsförmedlingen söker digitala lösningar som gör det lättare att anställa eller hitta ett jobb som matchar olika arbetsförmågor!

Vi vill bidra till en bredare arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder och fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

 

Symbol som visar tre olika silhuetter av personer   Vem kan söka?

Alla företag/organisationer med svenskt organisationsnummer. Viktigt att sökanden har en giltig F-skattsedel när ansökan skickas in. Mer information om kriterier och krav finns i Tävlingsinformation.

Symbol som visar en glödlampa   Vad söker vi?

Vi söker digitala idéer, projekt, lösningar som:

  • hjälper arbetsgivare att se kompetens istället för hinder
  • stöttar arbetssökande hitta sina styrkor och vilka möjliga jobb som finns
  • underlättar matchningen mellan personer med funktionsnedsättning och arbetsgivare
  • bidrar till en mer träffsäker och effektiv rekryteringsprocess
  • gör själva arbetsplatsen tillgänglig för alla

Det finns även möjlighet att använda de öppna data som Arbetsförmedlingen erbjuder fritt till alla på www.arbetsformedlingen.se/opendata

Läs mer om problembilden och vilka lösningar vi tror kan bidra till utveckling av arbetsmarknaden i vår Temafördjupning

Symbol som visar en pokal   Vad kan man vinna?

Varje vinnande bidrag i innovationstävlingen får finansiering på upp till 2 000 000 kronor, löpande expertstöd samt erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Mer information om vinsten och projektförutsättningar finns i Tävlingsinformation.

Symbol som visar papper och penna   Hur ansöker man?

Ladda ner och fyll i ansökningsdokumentet och webbansökan på ansökningssidorna. Anmäl bidrag senast 15 juni kl.23.59.

Symbol som visar en kalender   Viktiga datum

20 april 2017 - tävlingen öppnar för ansökan
15 juni 2017 - sista dagen för ansökan
Augusti-september 2017 - besked om vilka som går vidare till presentationsrunda
September 2017 - presentationer för expertråd
September-oktober 2017 - besked om vilka som går vidare till slutsteget att genomföra en förstudie
Oktober-november 2017 - förstudieperiod
December 2017 - besked om vilka som vunnit
Januari 2018 - projektstart för de första projekten

Symbol som visar ett informations-i   Om temat

Varje människa har styrkor och svagheter. Den här tävlingen syftar till att ta till vara på kraften och förmågan hos alla, oavsett funktionsförmåga. Drygt 16 procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har någon funktionsnedsättning. Bland personer med funktionsnedsättning är arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre än för befolkningen i övrigt. Dessutom upplever var tredje person med funktionsnedsättning diskriminering i arbetslivet.

Innovativa lösningar som nyttjar digitaliseringens möjligheter kan underlätta både för de som söker jobb och de som söker arbetskraft. Läs mer i vår Temafördjupning.

 

Kontaktuppgifter

e-post: innovation@pts.se
telefon: 08-678 55 52